Regulamin sklepu

INFORMACJA O FIRMIE
Sklep internetowy działający pod adresem wojtart.pl, prowadzony jest przez firmę FHU Wojt-Art Artur Stefanowicz z siedzibą w 18-106 Niewodnicy Koryckiej przy ul. Piaskowej 18E , posiadającą NIP: 966-08-78-475 i REGON: 050297395.

OFERTA, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Realizacja sprzedaży w sklepie http://wojtart,pl – zwanym dalej Sklepem, odbywa się według niniejszego regulaminu.

2. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

3. Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku. Informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

4. Oferta prezentowana na stronie sklepu jest ofertą handlową. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Sklepu przez Klienta, co następuje poprzez złożenie zamówienia.

5. Złożenie przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzone przez Sklep poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez klienta.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA, PŁATNOŚCI

1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest wypełnienie przez Klienta wszystkich niezbędnych pól formularza adresowego. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. takich, które nie zawierają danych niezbędnych do potwierdzenia zamówienia, jak np. nr telefonu czy adres e-mail lub też w przypadku gdy dane te zawierają błędy, uniemożliwiające realizację.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku zamówień specjalnych czas może być dłuższy.

3. Płatności można dokonać na cztery sposoby:

płatności online obsługiwane przez PAYU
przelew bankowy
za pobraniem
na raty (allegro)


4. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnego dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon .

5. W przypadku zamówień indywidualnych – zakupu produktów tworzonych według projektu klienta lub produktów z katalogu ze zmodyfikowanymi wymiarami podanymi przez klienta, a także, gdy klient zamawia usługę montażu – wymagana jest zaliczka. W takim przypadku termin realizacji jest liczony od dnia zaksięgowania zaliczki.

6. W przypadku wykupienia usługi montażu obowiązkiem klienta jest zapewnienie odpowiednich warunków do montażu, w szczególności przygotowanie podłoża. O tym obowiązku informuje także nasz konsultant w momencie umawiania terminu montażu. Ekipa montażowa po przyjeździe dokonuje oceny warunków do przeprowadzenia montażu. W sytuacji nieodpowiedniego przygotowania ekipa jest zmuszona odstąpić od montażu. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów dojazdu w kwocie 50% kosztu usługi montażu.

7. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur oraz Faktur Korygujących drogą elektroniczną przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy. Faktury VAT oraz Faktury korygujące VAT przesłane na adres mailowy podany podczas składania zamówienia uznaje się za skutecznie doręczone.

 

ODBIÓR TOWARU

1. Zawartość przesyłki powinna być sprawdzona w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań.

W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia, tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.
W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna – prosimy o pilny kontakt poprzez adres e-mail kontakt@wojtart.pl lub telefonicznie
W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym, uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek pobraniowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien spisać protokół z Kurierem. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Klienta powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna.


ZWROT TOWARU


1.Konsument ma prawo do dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni.

Zwracany towar nie może nosić śladów zużycia czy zniszczenia i powinien być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego.

Koszty przesyłki do klienta ponosi Sklep, kosz przesyłki zwrotnej Klient.
Prosimy przed odesłaniem towaru skontaktować się ze Sklepem. Pozwoli to na ustalenie właściwej procedury zwrotu.
Klient nie ma prawa zwracać towaru, który został wyprodukowany pod indywidualne zamówienie

Zwrotowi nie podlegają:

zamówienia indywidualne – produkty tworzone według projektu klienta lub produkty z katalogu zmodyfikowane na prośbę klienta np. ze zmodyfikowanymi wymiarami podanymi przez klienta, malowane
produkty zużyte, zniszczone oraz noszące ślady montażu.


REKLAMACJE

1. Jeśli Klient zauważy, że produkt który otrzymał posiada wady techniczne, jakościowe lub inne powstałe podczas dostawy, ma prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacje mogą być składane zgodnie z opisem który jest na stronie https://wojtart.pl/zwroty-i-reklamacje/

3. Sklep ma obowiązek rozpatrzyć reklamację konsumenta w ciągu 14 dni, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

4. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) – w takim przypadku sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru . W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

5. Przy odbiorze bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku, gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, należy spisać w obecności kuriera protokół szkody (odpowiedni druk reklamacyjny posiada przy sobie kurier firmy przewozowej) i nie odbierać przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze z nami.

6. Informujemy, że dla kupujących niebędących konsumentami, sprzedawane przez nas przedmioty objęte są całkowitym wyłączeniem z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym.